Loading...
Oferta2020-02-05T11:52:02+02:00

Nasza oferta

Poniżej mamy przyjemność przedstawić Państwu krótkie zestawienie świadczonych przez nas usług. Ze względu na indywidualne podejście do Klienta, dostosowujemy wykonywane prace do specyfiki oraz do szczególnych wymagań Właścicieli Firm lub Kadry Zarządczej. Pełną ofertę oraz zakres usług chętnie przedstawimy osobom zainteresowanym po spotkaniu i zapoznaniu się z firmą, profilem działalności, strukturą organizacyjną oraz indywidualnymi wymaganiami.

– rejestracja działalności gospodarczej
– rejestracja spółek kapitałowych i osobowych
– restrukturyzacje i przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności  gospodarczych

 • możemy przygotować i pomóc wdrożyć plan restrukturyzacji
 • możemy pomóc przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia
 • możemy wskazać prawne i podatkowe możliwości reorganizacji przedsiębiorstwa

– likwidacje spółek
– doradztwo korporacyjne i transakcyjne

 • opracowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych, np. umów spółek, sprawozdań rocznych z działalności
 • zmiany w KRS

– polityka RODO

 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO
 • analiza i nowelizacja stosowanych dokumentów RODO

– outsorcing IOD

 • możliwość pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz MSSF;
 • usługi związane z organizacją działu księgowości;
 • doraźna pomoc dla personelu działu księgowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz MSSF;
 • współpraca z Audytorami;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Narodowy Bank Polski;
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby INTRASTAT.
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku akcyzowego;
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości;
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • Rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (rozliczenia roczne).
 • Usługi kadrowe;
 • Kalkulacje wynagrodzeń pracowniczych;
 • Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS;
 • Sporządzanie deklaracji PFRON.
 • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
 • opracowanie budżetu,
 • Analiza wykonania budżetu i odchyleń
 • Opracowanie, wdrożenie i analiza rachunku kosztów i przychodów
 • Analiza kosztów i ich optymalizacja,
 • Analiza projektów inwestycyjnych,
 • Kontroling produkcji i finansów

Biznes plany

Windykacja należności

Usługi prawne

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • rejestracja spółek kapitałowych i osobowych
 • restrukturyzacje i przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności  gospodarczych
  • możemy przygotować i pomóc wdrożyć plan restrukturyzacji
  • możemy pomóc przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia
  • możemy wskazać prawne i podatkowe możliwości reorganizacji przedsiębiorstwa
 • likwidacje spółek
 • doradztwo korporacyjne i transakcyjne
  • opracowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych, np. umów spółek, sprawozdań rocznych z działalności
  • zmiany w KRS
 • polityka RODO
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO
  • analiza i nowelizacja stosowanych dokumentów RODO
 • outsorcing IOD
  • możliwość pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

Podatki

 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku akcyzowego;
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości;
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • Rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (rozliczenia roczne).

Audyt

 • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Biznes plany

Biuro rachunkowe

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz MSSF;
 • usługi związane z organizacją działu księgowości;
 • doraźna pomoc dla personelu działu księgowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz MSSF;
 • współpraca z Audytorami;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Narodowy Bank Polski;
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby INTRASTAT.

Kadry i płace

 • Usługi kadrowe;
 • Kalkulacje wynagrodzeń pracowniczych;
 • Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS;
 • Sporządzanie deklaracji PFRON.

Rachunkowość zarządcza

 • opracowanie budżetu,
 • Analiza wykonania budżetu i odchyleń
 • Opracowanie, wdrożenie i analiza rachunku kosztów i przychodów
 • Analiza kosztów i ich optymalizacja,
 • Analiza projektów inwestycyjnych,
 • Kontroling produkcji i finansów