Home2021-05-15T08:51:54+02:00

Usługi prawne

Biuro rachunkowe

Podatki

Kadry i płace

Audyt

Rachunkowość zarządcza

Biznes plany

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Zapytaj naszych doświadczonych specjalistów

Zadaj pytanie

“Rzetelna i profesjonalna obsługa. Terminowość oraz elastyczne podejście do klienta to dodatkowe atuty. Korzystam
z usług firmy IUS Amicus od ponad roku i nigdy się nie zawiodłem. Z czystym sumieniem polecam.”

Arkadiusz Wasiak • Właściciel

Nasz zespół

Paweł Krakowski

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji (magister nauk prawnych). Dodatkowo, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Zarządzania tej Uczelni. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania, prawa handlowego i szeroko pojętych praktyk i przepisów korporacyjnych. Od 2002 roku na stanowiskach kierowniczych,
w tym wyższego szczebla (m.in. Dyrektor Biura Zarządu, Zakupów i Administracji, Dyrektor Działu Organizacji i Zarządzania czy Dyrektor Biura Prawnego, Organizacji i Zarządzania
w spółkach należących do grup kapitałowych korporacji o zasięgu międzynarodowym). Uczestniczył w wielu projektach biznesowych: rozwojowych, strategicznych czy optymalizacyjnych. Od wielu lat zajmuje się ochroną danych osobowych.

Adam

Ekspert ds. Księgowości i Podatków

Adam – absolwent Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
a także studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa – Szkoły Głównej Handlowej, Prawa podatkowego – Akademii Leona Koźmińskiego, a także Agent Celny – Uczelni Techniczno – Handlowej
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Od początku swojej aktywności zawodowej związany z księgowością i podatkami. Uzyskał Certyfikat Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia agenta celnego. Blisko
20-letnie doświadczenie zdobywał
w obszarach księgowości i podatków polskich firm. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość, zgodne z ustawą o rachunkowości oraz MSR
i MSSF, raportowanie zarządcze, rozliczanie
i sporządzanie deklaracji w zakresie podatków: akcyzowego, od towarów i usług (VAT), dochodowego od osób prawnych (CIT), od nieruchomości, to jedynie część zrealizowanych dotąd przez Adama czynności.

Pozostali członkowie zespołu

Specjaliści podatkowi i HR

Członkowie zespołu stanowią osoby z wyższym kierunkowym wykształceniem w zakresie ekonomii, rozszerzone studiami podyplomowymi oraz licznymi szkoleniami
i kursami. Stanowią grupę specjalistów
w zakresie księgowości, podatków oraz HR
o kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym.
Daje to gwarancję ugruntowanej wiedzy dla rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia kadr wraz
z rachubą płac, ewidencji księgowej
i sprawozdawczości (zgodne z ustawą
o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), a także raportowania zarządczego, rozliczania
i sporządzania deklaracji w zakresie podatków: akcyzowego, od towarów i usług (VAT), dochodowego od osób prawnych (CIT), od nieruchomości, itd.

Nasi Partnerzy