Loading...
O nas2019-11-05T10:37:59+02:00

law_6-compressor

O nas

Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy postanowili swoją wiedzę z zakresu prawa, rachunkowości, kadr i płac, oraz ekonomii i zarządzania wykorzystać działając na rzecz osób chcących prowadzić, bądź rozwijać działalność gospodarczą.

Wiedza ta, poparta kilkunastoletnią praktyką w działaniu na stanowiskach zarządczych w podmiotach prawa handlowego, w naszej ocenie, daje gwarancję dostosowania się do Państwa indywidualnych oczekiwań.

Członkowie zespołu stanowią osoby z wyższym kierunkowym wykształceniem w zakresie prawa i ekonomii, rozszerzone studiami podyplomowymi oraz licznymi szkoleniami i kursami.

Nie jesteśmy „wielkim biurem”, który traktuje każdego klienta jak kolejną kratkę w tabeli, ale zgraną niedużą grupą ludzi, uzupełniających się nawzajem, chcących wykonywać swoją pracę rzetelnie z wysoce indywidualnym podejściem do zgłaszanych problemów przez naszych kontrahentów.

Pragniemy zapewnić Państwu niezbędnej do zarządzania informacji zwrotnej w zakresie finansów, bezpieczeństwo podatkowe, a także zająć się szeroko rozumianym wsparciem podstawowej działalności Państwa firmy, czyli rzeczami, które na co dzień nie powinny zaprzątać Państwa głowy.

Świadczymy usługi dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji.

Nasz zespół

Paweł

Właściciel

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji (magister nauk prawnych). Dodatkowo, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Zarządzania tej Uczelni. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania, prawa handlowego i szeroko pojętych praktyk i przepisów korporacyjnych. Od 2002 roku na stanowiskach kierowniczych,
w tym wyższego szczebla (m.in. Dyrektor Biura Zarządu, Zakupów i Administracji, Dyrektor Działu Organizacji i Zarządzania czy Dyrektor Biura Prawnego, Organizacji i Zarządzania
w spółkach należących do grup kapitałowych korporacji o zasięgu międzynarodowym). Uczestniczył w wielu projektach biznesowych: rozwojowych, strategicznych czy optymalizacyjnych. Od wielu lat zajmuje się ochroną danych osobowych.

Adam

Doradca Finansowy

Adam – absolwent Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
a także studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa – Szkoły Głównej Handlowej, Prawa podatkowego – Akademii Leona Koźmińskiego, a także Agent Celny – Uczelni Techniczno – Handlowej
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Od początku swojej aktywności zawodowej związany z księgowością i podatkami. Uzyskał Certyfikat Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia agenta celnego. Blisko
20-letnie doświadczenie zdobywał
w obszarach księgowości i podatków polskich firm. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość, zgodne z ustawą o rachunkowości oraz MSR
i MSSF, raportowanie zarządcze, rozliczanie
i sporządzanie deklaracji w zakresie podatków: akcyzowego, od towarów i usług (VAT), dochodowego od osób prawnych (CIT), od nieruchomości, to jedynie część zrealizowanych dotąd przez Adama czynności.

Pozostali członkowie zespołu

Specjaliści podatkowi i HR

Członkowie zespołu stanowią osoby z wyższym kierunkowym wykształceniem w zakresie ekonomii, rozszerzone studiami podyplomowymi oraz licznymi szkoleniami
i kursami. Stanowią grupę specjalistów
w zakresie księgowości, podatków oraz HR
o kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym.
Daje to gwarancję ugruntowanej wiedzy dla rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia kadr wraz
z rachubą płac, ewidencji księgowej
i sprawozdawczości (zgodne z ustawą
o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), a także raportowania zarządczego, rozliczania
i sporządzania deklaracji w zakresie podatków: akcyzowego, od towarów i usług (VAT), dochodowego od osób prawnych (CIT), od nieruchomości, itd.